P15

Různé druhy řetězových pil

čtvrtek, 23. června 2016

Řetězové pily lze obecně rozdělit do čtyř skupin: Profesionální, univerzální, pro příležitostné uživatele a pro péči o stromy

Řetězové pily lze obecně rozdělit do těchto skupin:

Profesionální pily

1. PROFESIONÁLNÍ PILY Řetězové pily s maximálním výkonem a optimální ergonomií. Určeny pro profesionální pracovníky na plný či částečný úvazek. K dostání rovněž s vyhřívanými rukojeťmi.

 
Profesionální pily

2. UNIVERZÁLNÍ PILY Robustní řetězové pily. Jejich konstrukce je shodná s profesionálními pilami, mají pouze o trochu nižší výkon. Určeny pro práci na částečný úvazek, např. pro řezání palivového dřeva.

 

3. PILY PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ/SPOTŘEBITELE Snadno ovladatelné malé pily pro domácí použití nebo „příležitostné uživatele“, kteří pilu nepoužívají příliš často.

4. PILY PRO PÉČI O STROMY Určeny pouze pro profesionály starající se o stromy. Ovládání a pracovní postupy pro tyto pily nejsou v této příručce popsány.

Velikost řetězové pily

Velikost řetězové pily je určena zdvihovým objemem válců v (cm³) a výkonem motoru (koně a kW). Velikost, kterou byste si měli vybrat, se odvíjí od těchto dvou faktorů:

PROFESIONALITA A ZKUŠENOST Pokud nemáte zkušenosti s prací s řetězovou pilou, vyberte si menší a méně výkonnou pilu. Práce s malou pilou je snazší než práce s velkou pilou. Jestliže je řetězová pila příliš těžká, unaví se vaše ruce a paže, což může znamenat vážné ohrožení vaší bezpečnosti.

VELIKOST A DRUH STROMU Pokud budete kácet větší stromy, zvláště v listnatých lesích, vyberte si větší a výkonnější řetězovou pilu. Když je pila příliš malá, bude na ní působit velká zátěž, která způsobí její zbytečné a předčasné opotřebování.

Délka vodicí lišty

Pro délku vodicí lišty pily jsou rozhodující velikost stromů a do určité míry úroveň zkušenosti pracovníka s prací s pilou. Jestliže jste zběhlí v zacházení s řetězovou pilou, měli byste mít k dispozici vodicí lišty alespoň dvou různých délek, abyste je mohli pro různé rozměry stromů obměňovat. Kratší lišta má nižší hmotnost a při odvětvování se lépe ovládá. Delší vodicí lista se používá pro větší stromy.

Další rady a informace týkající se nákupu řetězové pily vám poskytne váš prodejce.

P15_1a
P15_2a