Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost CB PROLES a.s., IČO 281 55 700, se sídlem K. Světlé 2447, 370 04 České Budějovice (dále jen „CB PROLES“) jako správce osobních údajů shromažďovala ve své databázi mnou poskytnuté osobní údaje za účelem jejich zpracování pro potřeby dalšího kontaktování mé osoby v souvislosti s plněním kupní či servisní smlouvy a se zasíláním reklamního sdělení CB PROLES, a to po dobu 10ti let, přičemž po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje zlikvidovány.

Byl(a) jsem informován(a) o tom, že tento svůj souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat, a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.

Prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o svém právu požadovat od CB PROLES přístup k osobním údajům týkajícím se mojí osoby, na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování a o právu vznést námitku proti zpracování, jakož i o právu na přenositelnost údajů. Dále jsem byl(a) informován(a) o tom, že pokud se budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, můžu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.